Văn bản pháp luật bảo vệ môi trường

Pháp luật

Xem các bài viết về Luật môi trường

Danh mục các Văn bản pháp luật về môi trường

Tài liệu, văn bản pháp luật được trích từ các cơ quan có uy tín.
Vui lòng click vào tiêu đề để xem nội dung hoặc tải về.

Số/Ký hiệu 55/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Số/Ký hiệu 38/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/04/2015
Ngày có hiệu lực 15/06/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về quản lý chất thải và phế liệu
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Số/Ký hiệu 35/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/06/2015
Ngày có hiệu lực 17/08/2015
Người ký Nguyễn Minh Quang
Trích yếu Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phân loại Thông tư
Số/Ký hiệu 31/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/10/2016
Ngày có hiệu lực 01/12/2016
Người ký Võ Tuấn Nhân
Trích yếu Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phân loại Thông tư
Số/Ký hiệu 25/CT-TTg
Ngày ban hành 31/08/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Số/Ký hiệu 40/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/08/2015
Ngày có hiệu lực 05/10/2015
Người ký Nguyễn Minh Quang
Trích yếu Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phân loại Thông tư
Số/Ký hiệu 23/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/09/2013
Ngày có hiệu lực 15/11/2013
Người ký Trần Việt Thanh
Trích yếu Về quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Thông tư
Số/Ký hiệu 155/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/11/2016
Ngày có hiệu lực 01/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 434/SL-VP
Ngày cập nhật: 2016-08-09 08:17:39
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ngày ký: 2016-08-09 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

Số Ký hiệu  5417/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 18/11/2016
Trích yếu Hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng – Võ Tuấn Nhân
Ngày ký: 18/11/2016
Loại văn bản: Sao lục
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre