Tôi chưa thực sự thay đổi tích cực

[03/2012] Thời gian này thật khó khăn, công việc đòi hỏi tôi phải thay đổi suy nghĩ và phương pháp làm. Phải học theo phương pháp mới, bỏ đi những gì mình đã biết và cho là đúng trước đây. Những điều này làm khó tôi, khiến tôi chưa làm tốt vai trò, công việc mà những người điều hành giỏi mới làm tốt được.
Tôi chưa thực sự thay đổi!
Chính lòng tự trọng và sợ mình làm sai nên tôi thường rơi vào tình trạng “vô minh“.
Phải luôn ghi nhớ

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *