Thành phố thông minh và môi trường

Mình làm kinh doanh trong lĩnh vực quan trắc môi trường tự động, cũng tìm hiểu nhiều công nghệ giám sát chất lượng môi trường nhưng chưa có câu trả lời hoàn chỉnh cho một câu hỏi – “Tương lai ngành quan trắc môi trường sẽ như thế nào?”. Hôm nay, mình xin chia sẻ một số hình ảnh trong đầu về viễn cảnh đó, điều này dần hiện thực trong các chương trình “Thành phố thông minh” ở một số tỉnh thành của Việt Nam.

Thành phố thông minh

Nguồn: Internet

Hệ thống thu gom chất thải rắn “thông minh”

Đó là  hệ thống thu gom chất thải rắn thông minh hơn, mỗi thành phần có gắn những sensor để liên kết mạng. Các thành phần đó bao gồm: thùng rác, điểm trung chuyển, xe vận chuyển, điểm tiếp nhận… và các bãi rác. Các bạn có thể hình dung thế này.

  • Thùng rác: khi đạt đến một lượng nhất định, sẽ tự động nén rác để có thêm khoảng lưu trữ; khi đầy sẽ gửi cảnh báo về hệ thống… tình trạng của thùng rác luôn được hệ thống ghi nhận thông qua các sensor.
  • Điểm trung chuyển/các bãi rác: là nơi tập kết rác từ các thùng rác sau khi đã trải qua một lộ trình định sẵn (lộ trình theo GPS, như Uber/Grab…), nơi này có hệ thống cân điện tử, camera luôn ghi nhận dữ liệu và gửi về hệ thống.
  • Lộ trình vận chuyển: lộ trình có thể cố định hoặc được hệ thống đưa ra dựa vào tín hiệu truyền về từ các điểm trung chuyển/thùng rác; là sự kết hợp tín hiệu từ mạng lưới các sensor thông tin, từ các GPS trên các xe vận chuyển…

… Đang cập nhật

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *