Năm 2012, Rồng đổi màu (Tôi đã làm được)

Năm 2012, tiếp theo những cố gắng của năm 2011, tôi phải cố gắng hết mình để làm những công việc hoàn toàn khác với AFCP. Công việc yêu cầu tôi không ngừng học hỏi, phải thật siêng năng, cố gắn hết sức và phải biết kiểm điểm và tự rèn mình. Trong năm này, tôi phải hoàn tất chương trình học VB2 của mình và chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, việc đi lại, di chuyển cũng phải thường xuyên hơn.

Tất cả đều ở phía trước và tôi không bao giờ bỏ cuộc!

Nguyễn Hoàng Lâm

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *