Lên Thuyền “Việt An Enviro”

Mình đã lên Thuyền Việt An Enviro từ đầu năm và làm việc như một lính mới – một nhân viên sales cần học tập để trường thành. Với bản thân, phải luôn nghĩ mình như là tách trà chứ không phải là bình trà, có như thế thì mới lĩnh hội và thành công!

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *