Lễ đính hôn Hoàng Lâm + Ánh Nguyệt

Lễ đính hôn tại Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày 06 Tháng 02 Năm 2013

Hình ảnh sự kiện: Link

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *