Cảm nhận cuộc sống qua công việc

Bán hàng là một nghề, cũng như nhiều nghề khác chịu ảnh hưởng bởi tính cách cá nhân, hay nhân hiệu. Bán hàng là nghệ thuật, cần nhiều kỹ năng khác nhau và hơn hết là cần có nhiều đức tính tốt, hay là người có đạo đức. Trong nhiều trường hợp, vì lợi ích trước mắt mà người ta bán rẻ nhân phẩm của mình, sẵn sàng bỏ đi giá trị bản thân để đạt được mục đích.

Hôm nay là một ngày nhiều ý nghĩa, đầu tiên là ngồi nguyên một buổi nghe người ta nói toàn điểm xấu của sản phẩm mình bán. Kế đến là nhận thông tin từ đối tác cho một cơ hội mới mà hai bên có thể hợp tác với nhau. Rồi nghĩ đến chuyện vì một lần gặp gỡ mà người ta tin tưởng để giao cho một hợp đồng giá trị lớn… những chuyện này đa phần do sự tin cậy trong các mối quan hệ mà có.

Cũng hôm nay, nhận được một nhận xét từ khách hàng về sản phẩm của mình bán, làm mình thấy xấu hổ. Đội sales đang đi bán những giải pháp mà bản thân người bán và khách hàng không nhận ra được sự khác biệt có ý nghĩa lớn so với thị trường. Mình kết luận luôn…

Nếu anh không nhận ra sự khác biệt vô cùng lớn của giải pháp bên em so với giải pháp khác thì chứng tỏ bên em bán hàng còn yếu, và chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác với nhau.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *