Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối

Lúc nhỏ tôi luôn sợ bóng tối, sợ những điều nguy hiểm từ màn đêm, sợ phải bắt đầu giấc ngủ sau khi tắt đèn. Càng lớn lên, nổi sợ ấy được thay bằng nổi sợ thiếu ánh sáng.

Khi bạn ở ngoài sáng, chắc hẳn khó tránh khỏi mối nguy từ vùng tối, đao thương có thể gim vào người bạn bất cứ lúc nào.

04/07/2017

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *